تسمه کش

تسمه کش ، Strapping tool

مطالبی مهم برای انتخاب تسمه کش مناسب.

انواع تسمه کشها چند نوع هستند؟ 

به طور کلی تسمه کش ها را ازنظر نوع تسمه مصرفی میتوان به گروههای زیر تقسیم کرد.

 1. تسمه کش پلاستیکی برای استفاده با تسمه پلاستیکی.

 2. تسمه کش فلزی برای استفاده با تسمه  فلزی 

 3. تسمه کش مخصوص استفاده از تسمه های بافته شده از الیاف.

در گام دوم تسمه کشها را میتوان با توجه به نوع سطوحی که از آنها استفاده میشود به دسته های زیر تقسیم نمود.

 1. تسمه کش برای استفاده در سطح تخت مانند کارتن و پالت.

 2. تسمه کش برای استفاده در سطح دوار یا گرد مانند رولهای ورق آهن ، بسته بندی بشکه و تسمه کشی لوله.

در گام سوم هر یک از تسمه کشها از نظر روش ساخت و عملکرد  به انواع زیر تقسیم میشوند.

 1. تسمه های دندانه ثابت

 2. تسمه کشهای دارای غلطک تغذیه که تسمه کشهای نامحدود کش معروفند.

 3. تسمه کشهای windlass که شاید بتوان این نوع تسمه کش را جغجغه ای با استفاره از یک استوانه شیار دار نامید که اینگونه از دستگاهها هم نامحدود کش هستند.

 

تسمه کش دندانه ثابت
تسمه کشهای دندانه ثابت
تسمه کش غلطک گردان
تسمه کشهای دارای غلطک تغذیه
تسمه کش غلطک گردان

در گام چهارم تسمه کش ها را از نظر نیروی راه اندازی آنها نیز میتوان به چهار دسته زیر تقسیم نمود.

 1. تسمه کش دستی که با نیروی دست کار میکند.

 2. تسمه کش برقی که با نیروی برق کار میکند.

 3. تسمه کش شارژی که با نیروی باطری کار میکند.

 4. تسمه کش بادی که بوسیله نیروی باد کار میکند.

تسمه فلزی با تسمه کش تسمه پلاستیک فرق دارند؟

تسمه کشهای فلزی چند نوع هستند؟

تسمه کشهای پلاستیک چند نوع هستند؟

آیا دستگاه مناسب برای  تسمه پت و تسمه پ پ تفاوت دارند؟

آیا برای هر سایز تسمه فلزی یک تسمه کش خاص مورد نیاز است؟

آیا برای هر سایز تسمه پلاستیک یک دستگاه خاص مورد نیاز است؟

آیا میتوان از تسمه کشهای سطوح تخت برای تسمه کشی سطوح گرد هم استفاده کرد؟

تسمه کشهای سطوح گرد با تسمه کشهای سطوح تخت چه تفاوتی دارند؟

برای خرید تسمه کشی مناسب به چه نکاتی باید توجه کنم؟

تسمه کش

آیا تسمه کش تسمه پت با تسمه کش تسمه پ پ تفاوت دارد؟

بله ، دستگاه کشش ، انبر پرس و بست تسمه پت با پ پ ( p.p ) متفاوت است اما تسمه کشهای برقی، بادی و شارژی قابلیت کار با هر دو نوع تسمه را دارند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آیا برای هر سایز تسمه فلزی یک دستگاه خاص مورد نیاز است؟

تسمه های فلزی در سایزهای  13،16،19،25 و32  میلیمتر ارائه میشوند که انبر هر سایز تسمه صرفا برای همان سایز قابل استفاده میباشد.

دستگاههای  تسمه کش به ترتیب برای تسمه کشی سایزهای 13-16  و 16-19 ، 19-32 و 32-50 میلیمتر موجود میباشند برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آیا برای هر سایز تسمه پلاستیک یک تسمه کش خاص مورد نیاز است؟

تسمه  کشهای پلاستیک قابلیت کشش سایزهای مختلف را دارند، برای پرس تسمه اما بهتر است از انبر سایز مناسب استفاده کرد بقیه مطلب را اینجا بخوانید.

آیا میتوان از تسمه کشهای سطوح تخت برای تسمه کشی سطوح گرد هم استفاده کرد؟

خیر ، فقط از تسمه کشهای سطوح گرد میتوان برای سطوح تخت نیزاستفاده کرد.

تسمه کشهای سطوح گرد با تسمه کشهای سطوح تخت چه تفاوتی دارند؟

در تسمه کش های سطوح گرد هیچ قسمت از بدنه تسمه کش زیر تسمه قرار نمیگیرد و به همین جهت تسمه محکم دور بسته قرار میکیرد.

Trim, tension and seal your strapping with our strapping tools

Strapping tools help you to strap pallets and cartons quickly, safely and securely. Our range includes tensioners , sealers, seals, buckles and dispensers for polyester, polypropylene and steel strapping. These help you to easily create strapping to suit the shape and size of your consignment and create a secure seal.

If you’re strapping awkward or irregular shaped items, choose our separate tensioner and sealing tools for extra flexibility. Or for fast, everyday strapping, choose our combination tools that tension and seal in one. High volume user? Ask our specialists about a range of automatic strapping tools and strapping machines.